Melle: leren, werken en wonen in oude bloemisterij

In Melle, naast Gent, vormen we een goed gelegen site die niet meer wordt gebruikt, om tot een aangename en moderne plaats voor leren, werken en wonen.

Het Ankersmit-project, genoemd naar de vroegere bloemisterij, bewijst opnieuw hoe een nauwe samenwerking tussen de gemeente en diverse privéspelers vruchten afwerpt voor zowel ondernemers, het lokale beleid als de plaatselijke gemeenschap.

Expansieverantwoordelijke Roel Beyl geeft tekst en uitleg.

  • Uitstekende ligging, goed bereikbaar met de auto (E40, E17)
  • Optimaal ruimtegebruik van het terrein door verkaveling in 5 loten
  • In nauwe samenwerking met de gemeente

In cijfers

In de Gentse rand

Tijdens onze zoektocht naar een geschikte locatie voor een Colruyt Group Academy in de omgeving van Gent, valt ons oog op deze goed gelegen site in Melle.

De vroegere bloemkwekerij ‘Ankersmit’ heeft serres en een eigen watertoren.

De site ligt in een woonzone. Alle gebouwen staan leeg en 2 daarvan zijn bouwkundig erfgoed.

De visie van de gemeente heeft vorm gekregen: door wonen en werken te combineren houden we namelijk de N9 leefbaar.

Frank De Vis | Schepen van wonen, sport en OCMW | Melle

Verkavelen om ruimte optimaal te benutten

Het terrein heeft veel potentieel. Naast ruimte voor een Colruyt Group Academy is er ook ruimte voor residentiële ontwikkeling en een kantoorgebouw.

We gaan – na het ondertekenen van het compromis in 2015 – in gesprek met de gemeente. We stellen voor om het terrein te verkavelen zodat het een gediversifieerde invulling kan krijgen.

Uit deze nauwe samenwerking met de gemeente ontstaan 5 loten met elk een specifieke functie.

Een constructieve samenwerking met de gemeente geeft energie aan beide partijen.

Roel Beyl | Expansieverantwoordelijke

De verschillende bestemmingen

Lot 1: Colruyt Group Academy

Het moderne gebouw van Colruyt Group Academy bouwen we zelf , want we kennen heel goed onze eigen behoeften. Zowel de gelijkvloerse als de eerste verdieping rusten we uit met een keuken voor opleidingen.

Dit opleidingscentrum is jaarlijk goed voor zo'n 700 uren leerplezier voor de meer dan 8.000 deelnemers aan consumentenworkshops.

In het leerhuis vinden ook heel wat interne opleidingen plaats voor medewerkers van Colruyt Group.

De infrastructuur biedt bovendien de mogelijkheid om kinderen een leuk verjaardagsfeest te bezorgen. Jaarlijks verwelkomt de Academy zo’n 150 helden van de dag samen met hun vriendjes.

Lot 2: Wonen

Voor de bouw van de 14 appartementen met ondergrondse parkeerplaats en berging roepen we de expertise in van een externe architect, een vastgoedbureau en een aannemer.

Lot 3: Parking van Colruyt Group Academy

Coluyt Group verduurzaamt ook dit project met een parking die is voorzien van een DATS 24-oplaadpunt voor elektrische wagens.

Lot 4: Kantoorfunctie

Het communicatiebureau Vandekerckhove&Devos koopt dit lot om er een modern kantoorgebouw op te richtenHet bureau bewaart de watertoren en conciërgewoning en verbindt ze met een glaspartij. Zo vertellen zij met respect voor het bouwkundig erfgoed de geschiedenis van de vroegere bloemisterij met serres. 

Lot 5: Weginfrastructuur

Een nieuwe weg verbindt de verschillende loten. 

 

Het verloop

2015: Ondertekening compromis

2017: Ondertekening akte

2017: Start werf

2018: Opening opleidingscentrum