LP_hero_homepage_wilgenveld.png
LP_hero-mobiel_homepage_wilgenveld.png

DATS 24 Haasrode faciliteert groene mobiliteit

De stad Leuven heeft behoefte aan groene energie voor voertuigen. Met de bouw van een tankstation dat CNG en snellaadpalen aanbiedt, faciliteert DATS 24 vernieuwende mobiliteit in de regio.

De intercommunale Interleuven van haar kant verwelkomt de spitstechnologie van DATS 24. In dit tankstation in Haasrode, zet de energieleverancier zijn pionierswerk namelijk verder met de installatie van een waterstofpomp.

Steven Keustermans, expansieverantwoordelijke bij Colruyt Group, geeft inzicht in het project.

  • Invulling van lokale behoefte aan CNG en snellaadpalen
  • Pionier nieuwe mobiliteit
  • Tankstation met spitstechnologie
  • Waterstofpomp

In cijfers

Groene mobiliteit en spitstechnologie

De stad Leuven heeft voor zijn bewoners behoefte aan milieuvriendelijkere brandstofalternatieven. Met een aanbod van CNG en snellaadpalen faciliteert DATS 24 groene mobiliteit in de regio.

DATS 24 bouwt het tweede publieke waterstoftankstation van België op de terreinen van het researchpark in Haasrode. De site, die wordt beheerd door de intercommunale Interleuven, is voorbehouden aan hoogtechnologische bedrijven.

Interleuven verwelkomt de energieleverancier voor zijn pionierswerk op het vlak van energie voor voertuigen en verkoopt DATS 24 een beschikbaar terrein. 

Verkeersveilig ontwerp

Het tankstation ligt op een hoek langs een drukke verkeersas nabij de op- en afrit van de E40. Het bedient er het bestaande verkeer, hoofdzakelijk woon-werkverkeer. De stad Leuven vraagt om bijzondere aandacht te besteden aan verkeersveiligheid. We voorzien de volgende ingrepen:

  • De uitgang is in de zijstraat. Zo hoeven fietsers slechts één keer met de bezoekende voertuigen te kruisen op de hoofdbaan.
  • We verhogen de zichtbaarheid van de fietsers door het fietspad op het openbaar domein rood te schilderen op de plaats waar de voertuigen binnenrijden.
  • Op het DATS 24-terrein hebben we een eigen fietspad aangelegd om de veiligheid te verhogen van de fietsers in de smallere zijstraat.

Vlotte samenwerking

Om het tankstation optimaal te kunnen bouwen, kopen we ook het hoekpand van een particulier.

De timing van het voorbereidende werk om een tankstation te bouwen, durft te verschuiven. Daardoor verloopt er nogal wat tijd tussen het afsluiten van de koopovereenkomst en het verlijden van de akte.

Door daar heel open en transparant over te communiceren, onderhouden we een vlotte samenwerking. 

Waterstofstations in België

Het eerste publieke waterstofstation heeft DATS 24 in Halle gebouwd. Tussen 2021 en 2023 voorziet DATS 24 de bouw van nog 4 nieuwe waterstofstations.

We planten ze in met een interessante geografische spreiding: in Wilrijk, Erpe-Mere, Herve en Ollignies. DATS 24 voorziet zo 3 Vlaamse en 2 Waalse provincies van waterstofstations.

Onder meer lokale overheden maken er gebruik van, zoals in Antwerpen de dienst voor afvalophaling.

Het verloop

Begin 2017: locatie gevonden

Mei 2017: onderhandse overeenkomst met particuliere verkoper en met Interleuven

Mei 2019: aankoop terrein en hoekpand

6 augustus 2019: start werken

18 oktober 2019: oplevering werken

25 oktober 2019: opening station